Μαλώσανε τα δυο βουνά (παίζοντας λύρα)

Μαλώσανε τα δυο βουνά (παίζοντας λύρα)
Μαλώσανε τα δυο βουνά (παίζοντας λύρα)

Μαλώσανε τα δυο βουνά κι είναι συννεφιασμένα.

Άνοιξη δεν εκαρτερούν και μένουν χιονισμένα

και μένουν χιονισμένα.

 

Τον ήλιο δεν τον θέλουνε, τη ζεστασιά μισούνε

δεν μάθανε να υποχωρούν, ούτε να συγχωρούνε,

ούτε να συγχωρούνε.

 

Για τον Θεό είν’ άδικο που έχετε θυμώσει

κι άμα δεν χαμηλώσετε, ζωή δεν θα φυτρώσει,

ζωή δεν θα φυτρώσει.